دسترسی به اماکن نظامی باعث آسیب جدی به سیستم دفاعی و امنیت ملی کشور می‌شود / به هیچ عنوان در پی توافق