عکس/ روزهاي خوش مهاجم سابق استقلال/ کله‌پاچه در درکه!