آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی جمعه برگزار می‌شود+جزئیات آزمون