اوباما برای بررسی وضعیت الرمادی با تیم امنیت ملی کاخ سفید دیدار کرد