توافق هسته‌ای تغییری در برنامه استقرار سپر دفاعی در اروپا ایجاد نمی‌کند/باید از خود در برابر موشک‌