سامانه 1888 ابزار قدرتمند مدیریتی است/ آشنایی دانش‌آموزان با رویت این سامانه