وزارت دفاع الجزایر: هلاکت 22 مسلح در عملیات نیروهای ...