رییس مجمع خیرین مدرسه‌ساز: تحریم‌ها تاثیری در مشارکت مردم برای ساخت مدرسه نداشته است