مهناز افشار ماه‌های آخر بارداری‌اش را در خارج به سر میبرد