زلزله ۴.۵ ریشتری درخراسان شمالی شیروانی ها را به خیابانها کشاند