پایان اجلاس کمیته چهارجانبه تهران با امضای تفاهم‌نامه همکاری