حضور 400 جانباز فعال فرهنگی و سیاسی در کنگره جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی