بازیکنی که همه پرسپولیسی‌ها را گیج کرده/ با تو چه کار کنیم!