«قلمرو خورشید» اقتدار دانشمندان هسته‌ای را به تصویر می‌کشد