نگرانی از وقوع حملات تروریستی در نشست سران گروه 7 در آلمان