موارد ابتلا به تریکوتیلومانیا در کودکان قابل ملاحظه است