حسین هدایتی: تبریک به شما هواداران / در بحث واگذاری تابع قانون هستیم