احمدی:300 لیزینگ فعال اقدام به کلاه‌برداری از مردم می‌کنند