شیوخ خلیج فارس خواستار تضعیف متحدان ایران هستند/لازمه موفقیت توافق هسته‌ای، کاهش تنش در خاورمیانه ا