گودرزی: من موافق تکرار بازی هستم / با تیم داوری بازی تراکتورسازی - نفت برخورد می شود