«به‌زودی»های مسئولان و رایزنی فرهنگی که هنوز در لبنان مستقر نشده