کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه یکی از ابتکارات خوب و ارزشمند مقام معظم رهبری است