تجلیل از آیت الله قرشی در نهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی