سخنگوی کاخ سفید: آمریکا از نیروهای عراق برای بازپس ...