ایران همه تکخال‌های خود را حفظ کرده /ساتراپ‌های ایران به برتری خود ادامه می‌دهند