آهنگساز «خانه کاغذی»: موسیقی باید در خدمت متن، کارگردانی و صحنه باشد