قالیباف: دوست و دشمن اقرار می‌کنند که تهران مدرن است