تصویری کمتر دیده شده از پرش آیت الله هاشمی رفسنجانی