حمایت کاخ سفید از عملیات ارتش عراق علیه داعش در الرمادی