برگزاری همایش نکوداشت آیت الله بهجت فومنی بر توسعه علمی، فرهنگی و عرفانی جامعه تأثیر گذار است