اوباما:‌به اندازه کافی نفت در دنیا هست، می‌توان باز هم فروش نفت ایران را کاهش داد