سیزدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره در قزوین به کار خود پایان داد