تولید 13 هزار متر‌مربع فرش توسط مددجویان خراسان جنوبی