وزیر بهداشت: ظرفیت‌های پیشنهادی منطقه ECO برای جوامع بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است