لیگ برتر هرات ؛ پیروزی اتفاق مقابل آمو ، زرد پوشان هم 7 امتیازی شدند