سوزان رايس: از ابتدا می دانستيم نبرد با داعش طولانی خواهد بود