نمایشگاه دائمی مبارزه با مواد مخدر در خراسان شمالی برپا می‌شود