24 درصد مردم از یک نوع اختلال روانپزشکی رنج می‌برند