انتشار نخستین عکس آزاده نامداری با گریم «نسیم»+تصاویر