وزیر ورزش نتایج نشست بررسی اتفاقات ورزشگاه تبریز را تشریح کرد/ برخورد شدید با داوران