وزیر ورزش و جوانان نتایج نشست بررسی اتفاقات ورزشگاه تبریز را تشریح کرد