دیدار وزیر و معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت با آیت الله هاشمی رفسنجانی