دونیس: وقت‌کُشی تاکتیک الهلال نبود/ به بازی برگشت امیدوارم