پیروزی مسلمانان در برابر استکبار زمینه‌ای برای ظهور است