اشتباه داوری مسجل شده است/ بعید است دیدار تراکتور-نفت تکرار شود!