مدیر الهلال: مشکلات داوری در روند بازی تاثیر منفی گذاشت | حق ما صعود است