دانش‌آموزان شیرازی در مسابقه اینترنتی روز جهانی تالاسمی شرکت می‌کنند