بینر: کاخ سفید فوراً راهبردش را در مبارزه با داعش تغییر دهد/رویکرد نادرست اوباما عامل سقوط الرمادی بو