استخدام کارشناس کشاورزی در یک شرکت تولید کودهای کشاورزی واقع در استان مازندران و گیلان و کردستان