پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای به پرسشی درباره شرایط ...